نوشته‌ها

آکوردئون، ساز دهنی،ملودیکا

آکوردئون سازی است بادی و زبانه ای ، با زبانه های آزاد و فلزی که در داخل ساز قرار گرفته اند. این ساز متشکل است از یک ” دم ” ( به شکل فانوس ) و دو سطح مورب . در پشت ساز دو تسمه الصاق شده که نوازنده آن ها را به شانه هایش […]