نوشته‌ها

تئوری موسیقی (قسمت چهارم)

حرکت (تندا)(تمپو) درجه تندی وکندی اجرای هر قطعه موسیقی را حرکت ((تمپو)) ی آن قطعه می گویند که بستگی به سرعت ضرب های قطعه دارد. برای تعیین سرعت ِضرب ها در هر قطعه موسیقی از اسبابی به نام مترونوم استفاده می شود. این دستگاه دارای عقربه ای است که حرکت پاندولی دارد و چنان تعبیه […]