نوشته‌ها

ارتباط موسيقي و رياضيات

ليبنيز شايد درباره ارتباط علوم مطالبي شنيده باشيد اما آيا تا كنون درخصوص وجود ارتباط بين علوم و هنر انديشيده ايد ؟ نمونه اي از اين ارتباط رابطه بين موسيقي و رياضيات است. هنگامي كه در اين زمينه شروع به تحقيق كنيد، احتمالا با نام فيثاغورث ، موزارت و باخ بيشتر از ديگران مواجه خواهيد […]