نوشته‌ها

اصول یک تمرین موثر

دستانتان برای گرم شدن نیاز به زمان دارند لذا این نکته بسیار مهم است که در ابتدای تمرین سعی ننمایید که با نهایت سرعت و قدرت بنوازید . سرعت را اندک اندک زیاد نمایید ، تلاش ناگهانی می تواند موجب انقباض ماهیچه ها و تاندون ها (زردپی ها) گردد. و هر گونه ناراحتی و احساس […]