نوشته‌ها

بانگو

 بانگوها طبلهای کوچکی از آمریکای لاتین هستند که معمولا به صورت جفت وبه هم چسبیده میباشند.به صورتی که یکی بزرگتر از دیگریست وصدای بم تری هم دارد.برای نواختن این طبلهای لاتین خوش صدا که امروزه در موسیقیهای سراسر دنیا بخصوص در موسیقی شرقی ، ایران ، عرب ، ترک ،افغان، کرد.و…..میتوان به چند صورت به […]