نوشته‌ها

تئوری موسیقی (قسمت دوم)

اصول کلی در مورد وزن  در این قسمت از تئوری موسیقی ،چون بحث اصلی در باره وزن می باشد از تئوری مربوط به صداهای موسیقایی ذکری به میان نمی آید.علاقه مندان می توانند برای کسب آگاهی بیشتر به کتاب های معتبر تئوری موسیقی مراجعه کنند. مفهوم وزن وریتم دربیشترموارد منطبق برهم است ولی گاهی ممکن […]