نوشته‌ها

تئوری موسیقی (قسمت اول )

موسیقی موسیقی هنر ترکیب صداهای خوشایند است. هنری که از صداهای خوشایند با کشش های مختلف تشکیل می شود.بنابراین عوامل تشکیل دهنده موسیقی صدا و کششها (وزن )( ریتم ) هستند. نت به علائم والفبای زبان موسیقی نت می گویند. حامل حاملها خطوطی هستند افقی که علائم والفبای موسیقی بر روی آنها نوشته می شوند. […]