نوشته‌ها

دف

دف به اندازه های مختلف از نظر ساختاری به کار گرفته میشود ، که اگر سازندگان این ساز بیشتر به ظاهر دف توجه نمایند تا به رموز عمیق ساخت آن ، نه تنها از نظر صدا دهی نمیتواند ارتباط بهتری با شنونده برقرار نمایند بلکه در پایین آوردن توان و خلاقیت نوازنده بسیار موثر است، […]