نوشته‌ها

سازندگان ساز

خانواده آماتی یکی از معروفترین نامها در تاریخ ویولن سازی است این خانواده ایتالیایی سه نسل ریشه دارد و محل زندگی آنها کرمونا بوده است این شهر در قرون 17و16 مرکز ویول سازی اروپا محسوب می شد . آندره آماتی اولین کسی است که شاید بتوان گفت ویولن را به صورت امروزی آن ابداع کرد […]