نوشته‌ها

سنتور

یک ساز زهی است که از یک محفظه طنینی مسطح چوبی با عمق کم به جهت انتقال صدا استفاده می کند . و انواع مختلف آن در جهان موجود است . سنتورها معمولا قابل حمل می باشند و به صورت افقی نواخته می شوند  بیشترین کاربرد آنها در موسیقی های سنتی و مشهور می باشد […]