نوشته‌ها

شیپور (هورن)

سازی است شامل یک دهنی و یک لوله دراز که به طرف بخش شیپوری پهن شود . شیپورهای ارکستری از برنج ساخته شده اند. اما انواع مختلف دیگری از شیپورها وجود دارد که از چوب ، استخوان و شاخ حیوانات ساخته شده اند . این ساز به صورت حلقوی ساخته شده و بخش شیپوری بزرگ […]