نوشته‌ها

مراقبت از ناخن 2

برای نوازنده گیتار کلاسیک، سالم بودن ناخن حیاتی و بدون اغراق قابل مقایسه با پاشنه ی آشیل است. تمایل ناخن نسبت به شکستن، خم شدن، ترک خوردن و ساییده شدن شناخته شده است. عدم رعایت بهداشت در بروز ضایعات فوق دخیل می باشد اما به ندرت عامل اصلی محسوب می گردد. در کل وضعیت ناخن […]