نوشته‌ها

ونجلیز

ايوانجلوس‌ اوديس‌سئوس‌ پاپاتاناس‌سيوس معروف‌ به‌ ونجليز، آهنگساز نابغه‌ يوناني‌، از سن‌ چهارسالگي‌، در حالي‌ كه‌ هنوز خواندن‌ و نوشتن‌ نمي‌دانست‌ و نتها را تشخيص‌ نمي‌داد، به‌ ساختن‌ آهنگ‌ پرداخت‌. او موسيقيداني‌ خود‌ساخته‌ است‌. در اواسط‌ سالهاي‌ 60 در گروه‌ پاپ‌ “Formynx” و گروه‌ پاپ‌ پيشروي‌ “Aphrodite’s child” فعاليت‌ مي‌كرد. از سوي‌ گروه‌ “yes” دعوت‌ شد […]