نوشته‌ها

پسوم و کواتور

پسوم از آوازهایی است که ساختمان آن چندان مشخص نیست، آوازی است در ستایش خداوند که از پرستش خدایان بنی اسرائیل به مراسم آئینی کاتولیک وارد شده و سپس به کلیسای پروتستان راه یافته است.به نظر می رسد که سنت آمبرواز اصل آن را که عبارت از دوکر متناوب می باشد از کلیسای مشرق گرفته […]