نوشته‌ها

پیانو و نگهداری از آن – قسمت دوم

برای بازسازی بدنه پیانو در کارخانه ساز را بطور کامل پیاده می کنند. آیا پولیش کردن بدنه خارجی پیانو درست است؟ Steinway & Suns و بسیاری دیگر از سازندگان پیانوهای مرغوب معتقد هستند که یک پیانو بگونه ای ساخته می شود که تا سالهای سال نیازی به پولیش نخواهد داشت. چرا که تمهیدات لازم برای […]