سر انجام پس از ۴ سال انتظار پانزدهمين آلبوم آیرون ميدن ترخيص شد.

آیرون ميدن در سال ۱۹۷۶ توسط استيو هريس (Steve Harris) نوازنده استثنایي بيس گیتار شکل گرفت. این گروپ بریتانیایی بزرگ در ظرف کمتر از يك دهه توانست نظر تمامی هواداران و نوازندگان این سبک را به خود جالب کند. در واقع با برسی عملکرد این گروه به این نتیجه میرسیم که آیرون ميدن موج تازه اي در عرصه موسيقی راک بود و هم اکنون هم دمباله روی خط هنر، نو آوری و خلاقیت خويش است.