تئوری موسیقی (قسمت چهارم)

حرکت (تندا)(تمپو) درجه تندی وکندی اجرای هر قطعه موسیقی را حرکت ((تمپو)) ی آن قطعه می گویند که بستگی به سرعت ضرب های قطعه دارد. برای تعیین سرعت ِضرب ها در هر قطعه موسیقی از اسبابی به نام مترونوم استفاده می شود. این دستگاه دارای عقربه ای است که حرکت پاندولی دارد و چنان تعبیه […]

تئوری موسیقی (قسمت سوم)

میزان هر جمله موسیقی از نظر زمانی به قسمت های مختلف تقسیم می شود که هریک از این قسمتها را ((میزان)) گویند.هر میزان ممکن است از دویاسه یا چهارو…قسمت مساوی تقسیم شود که هریک از این قسمتها را (( ضرب )) گویند. ضرب به یک حرکت رفت وبرگشت دست یا پا ((ضرب )) گویند. خط […]

تئوری موسیقی (قسمت دوم)

اصول کلی در مورد وزن  در این قسمت از تئوری موسیقی ،چون بحث اصلی در باره وزن می باشد از تئوری مربوط به صداهای موسیقایی ذکری به میان نمی آید.علاقه مندان می توانند برای کسب آگاهی بیشتر به کتاب های معتبر تئوری موسیقی مراجعه کنند. مفهوم وزن وریتم دربیشترموارد منطبق برهم است ولی گاهی ممکن […]

تئوری موسیقی (قسمت اول )

موسیقی موسیقی هنر ترکیب صداهای خوشایند است. هنری که از صداهای خوشایند با کشش های مختلف تشکیل می شود.بنابراین عوامل تشکیل دهنده موسیقی صدا و کششها (وزن )( ریتم ) هستند. نت به علائم والفبای زبان موسیقی نت می گویند. حامل حاملها خطوطی هستند افقی که علائم والفبای موسیقی بر روی آنها نوشته می شوند. […]