چگونه آکوردها را سریع عوض کنیم ؟

آهسته تمرین کنید تا برای حرکت صحیح انگشتانتان زمان کافی داشته باشید . باید به وضوح بدانید که انگشتانتان قرار است در کجاها و چگونه فرود بیاید . اکوردها را ” دو تا دوتا ” تمرین کنید . چند دقیقه از آکورد اول به آکورد دوم رفتن را تمرین کنید، سپس از آورد دوم به […]