نوشته‌ها

ابوا

ابواها به اشکال مختلف در سر تا سر جهان پیدا می شود . این سازها معمولا شامل یک لوله مخروطی شکل همراه با زبانه مضاعف هستند . صدای نافذ و تیز این ساز برای استفاده در فضای باز کاملا مناسب می باشد . ابوا کوچکترین ساز دو زبانه در ارکستر است . غالبا از صدای […]