نوشته‌ها

انواع سیمهای گیتار

حداقل 12 کمپانی اصلی تولید سیم گیتار وجود دارد که هر کدام محصول خود را از نظر جنس وtension  سیم بهترین می دانند . سیمهای نایلونی معمولا پس از نصب بر روی گستار عمر طولانی ندادند بنابراین از قیمت قابل توجهی برخوردار نمی باشند . پس از گذشت زمان نوازندگان قادرند با گوش کردن به […]