نوشته‌ها

باله

باله فرمی است دراماتیک که حرکت در آن بر اساس پانتومیم و رقص شکل می گیرد. این فرم بیشتر اثری است  ارکستری ، معهذا گاهی نیز با آواز آمیخته می شود . با وجود این که باله خود فرم مستقلی است ، آن را به عنوان تنوع ( دیورتیسمان ) در اپرا نیز وارد می […]