نوشته‌ها

تأثير هورمونها و افزايش سن بر صداي انسان

تغييرات هورموني نه تنها هنگام بلوغ بلكه در تمام عمر، صداي انسان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بيماريهايي همچون پ‍ُركاري غده تيروئيد و برخي از داروهاي هورموني در كنار عوارض جانبي مختلف بر روي صدا نيز اثرات جبران‌ناپذيري بر جاي مي‌گذارند.خوانندگان زن بهتر است تنها در صورتي از داروهاي حاوي اندروژن استفاده نمايند كه امكان […]