نوشته‌ها

تاثیر موسیقی بر روی انسان

نام و نام خانوادگي نويسنده  (هدا  نعیمی تاجدار) وابستگی سازمانی نویسنده (جهاد دانشگاهی مشهد _ فرهنگسرا ) آدرس پست الكترونيك نويسنده (hodanaimitajdar@yahoo.com ) چکیده موسیقی زبان و نیاز روح است. از آنجایی که تاثیر موسیقی بر زندگی و شخصیت افراد مشهود است، بر آن شدیم که این مقاله را ارائه دهیم. در بخش اول تاثیر […]