نوشته‌ها

تیمپانی

تیمپانی شامل یک کاسه بزرگ از جنس مس یا فیبر گلاس است که روی دهانه آن را پوست گوساله یا پلاستیک کشیده اند.دور تا دور سطح بالایی ساز پیچ هایی تعبیه شده که نوازنده با کمک آن ها پوست را شل و سفت می کند.تیمپانی را به دو صورت می توان کوک کرد.اول توسط اهرمی […]