نوشته‌ها

جیمبه(جیم بی)

جیمبه(جیم بی)  جیم بی که به اشکال گوناگون  دیگری نیز تلفظ میشود؛ یک طبل جام شکل با طناب پوشیده شده ( با سطح کوک شده یاپوست میزان شده )که با دست عریان نواخته میشود. طبق گفته مردم بامالا در مالی، نام جیمبه از این گرفته شده است: ” آنکه دی جه، آنکه به”  که به […]