نوشته‌ها

داربوکا

داربوکا سازی مهاجر از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، عراق و ترکیه به ایران است که بیشتر در نواحی هم مرز با این کشورها می توان آن را مشاهده کرد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران، محمدرضا درویشی در کتاب دایره المعارف سازهای ایران درباره«داربوکا» می نویسد: این ساز در محدوده جغرافیای ایران […]