نوشته‌ها

درامز ( درام سِت) _سنج

درامز ( درام سِت) ازحدود بیش از نیم قرن گذشته تا کنون  (( درامز )) به عنوان یکی از اصلی ترین سازها، از جایگاه خاصی برخوردار است. ، به گونه ای که امروز کمترین قطعه ای در موسیقی را میتوان یافت که (( درامز )) در آن نقشی نداشته باشد. اهمیت  (( درامز )) در […]