نوشته‌ها

دیورتیسمان ، اتود ، فانتزی

دیورتیسمان یا دیور تیمنتو نوعی سوئیت سازی است ولی با فرمی آزادتر؛ قطعات مختلف آن لازم نیست که حتما به ساختمان مشخصی پرداخته شود. از طرف دیگر، در اصل، این قطعات برای گروه سازهای سولیست نوشته می شود تا یک ارکستر . این فرم در حدود نیمه قرن 18 پیدا شد و جای سوئیت را- […]