نوشته‌ها

نگاهی به زندگی و آثار آهنگسا‍زان گیتار کلاسیک از رنسانس تا معاصر (قسمت دوم)

* توماس رابینسون thomas robinson 1560-1609 معلم و آهنگساز در دوره ی  رنسانس است که حدود سال های 1600 به شهرت رسید . وی برای لوت ، سیترن ، ارفاریون ، باندورا ، ویول و آواز ، موسیقی تصنیف می کرد و این سازها را نیز آموزش می داد . وی قبل از سال  1589 […]