نوشته‌ها

ساختار ریتمیک و هارمونیک بلوز

هارمونی پایه برای بلوز 12 میزانی اکثر آهنگهای بلوز ریتم 4/4 دارند. استفاده از نتهای استاکاتو و آکوردهای سنکوپ دار رایج است. Triplet) نواختن سه نت در یک ضرب) زیاد به کار می رود و نتهای چنگ (1/8) اغلب با ریتم سوئینگ (Swing) نواخته می شود. ساختار هارمونیک بلوز از یک الگوی ساده 12 تایی […]