نوشته‌ها

ساکسیفون

ساکسیفونها در طبقه بندی سازها به خاطر دهنی زبانه دارشان در خانواده سازهای بادی چوبی و نه سازهای برنجی قرار می گیرند . از تمام اندازه های مختلف ساکسیفونها ، این چهار نوع بیشتر از بقیه نواخته می شوند  ، ساکسیفون تنور ، آلتو ، سوپرانو ، باریتون می باشد .  این سازها همگی دارای […]