نوشته‌ها

سبک راک

اصولا راک زمانی شروع به شکل گيري کرد که جنگ جهانی دوم تمام شده بود. يعني پس از يک مدت زمان نسبتا طولانی که چيزی جز بدبختی ، آوارگی ، درماندگی و فقر در پی نداشت. زمانی که انسانها بيش از هر وقت محتاج کمک بودند. کمک روانی ، کمک عاطفی و کمک روحی. در […]