نوشته‌ها

سه تار

سه تار به عنوان ساز مادر و یکی از سازهای کلاسیک ایران میباشد . در ضمن به عنوان ساز دوم به لحاظ اینکه توصیه میشود که همه کسانی که ساز دیگری را به عنوان ساز تخصوصی خود انتخاب نموده اند باشد تار هم به عنوان ساز دوم آشنا باشند این ساز از زمره سازهای زهی […]