نوشته‌ها

فاگوت

فاگوت یک ساز دمیدنی باس است که در طول قرن 17 با اقتباس از کورتال curtalساخته شد. این ساز متشکل از دو لوله است که به موازات هم امتداد یافته  و در انتها به وسیله یک لوله به فرم U به یکدیگر متصل می شوند. فاگوت های قدیمی فقط شامل دو کلید بودند. اما در […]