نوشته‌ها

اسکرتزو ، سرناد ، سنفونیا

اسکرتزو قطعه دوبلی است که ساختمانش یادآور منوئه است . مثل منوئه ، این فرم سه ضربی است ، ولی با سرعتی بسیار تندتر از منوئه. اسکرتزو در اوایل قرن 19 ظاهر شد، هر چند که ایتالیایی ها از قرن 16 ، واژه اسکرتزو را برای آثاری با کاراکتر شاد و ملودیک و غیر مذهبی […]