نوشته‌ها

باگاتل

(باگاتلا در زبان ایتالیایی ) در لغت به معنای چیز کم بهاست ، و در موسیقی آهنگی را گویند کوتاه و پر تحرک ، سبک و روان. و معمولا آهنگسازان به با گاتل های خود چندان بها نمی دهند و اکثرا باگاتل را برای اجرا با کلاوسن می سازند، و قاعده و قانون خاصی را […]