نوشته‌ها

سونات

سونات اثری است سازی با چندین موومان که معمولا بسیار گسترده است و برای تعداد کمی نوازنده – یک یا دو نفر – نوشته می شود. به نظر منطقی می رسد که آن را جزو موسیقی مجلسی بدانیم . این فرم در موسیقی دارای زبانی غنی و حالتی قوی است . سعی شده تا سونات […]