نوشته‌ها

قاوال (دایره ) _ دف

قاوال (دایره )   قاول یا دایره، یکی از سازهای کوبه‌ای است. این ساز، شبیه دف است و تفاوت این دو در آن است که دف، معمولاً دارای زنجیرهای کوچکتر اما بلند تر است که به دیواره چوبین آن نصب شده، اما حلقه های دایره کمی بزرگتر ومعمولا به صورت تکی بر دیواره چوبی نصب […]