نوشته‌ها

موزارت در خدمت کشف تومورهای روده بزرگ!

یک پژوهش جدید در امریکا نشان داد گوش دادن پزشکان به قطعات موسیقی آهنگساز بزرگ اتریشی «موزارت» در جریان عملیات «کولونسکوپی» مهارتهای عقلی آنها را افزایش میدهد و قدرت آنها را در کشف تومورهای پیش از سرطان زیاد میکند. به گرازش فارس،پژوهشگران دانشگاه «تگزاس» دریافتند که عملکرد پزشکان هنگام شنیدن قطعات موسیقی موزارت در جریان […]