نوشته‌ها

موسیقی درمانی 1

استانداردهاي موسيقي درماني در كار باليني براي انجام هركاري داشتن استانداردها و رعايت آن، بهترين مدرك براي قضاوت و ارزشيابي خواهد بود. موسيقي درماني به استفاده ويژه از موسيقي اطلاق مي شود كه براي سلامت روحي و رواني، جسماني، ايجاد آمادگي و شادابي براي شروع به كار، براي توانبخشي، آموزش هاي خاص، مراقبت از خود […]