نوشته‌ها

موسیقی در دوره های مختلف زمانی

موسیقی در دوره وسطی یک هزار سال از تاریخ اروپا ( از حدود 450 تا 1450 میلادی ) قرون وسطی نامیده می شود . موسیقی در این دوره خاص کلیسا بوده اواخر دوره ی وسطی 1150_1000 میلادی به عنوان دوره ی رومانسک می باشد ، اولین سازی که به کلیسا راه پیدا کرد ” ارگ […]