نوشته‌ها

ناخن و ماهیچه ی انگشت

در حال حاضر استفاده از ناخن در بین نوازندگان کنسرت متداول است اما این موضوع آن قدرها که به نظر می رسد ، ساده نیست . گفته می شود که نوازنده می تواند با ناخن _ به تنهایی _ هر دو با هم _ به سیم ها ضربه بزند ، این مطلب کاملا تاییده شده […]