نوشته‌ها

نکاتی پیرامون آمادگی برای یک کنسرت

1 – قطعه ای را که هنوز کاملا بر آن تسلط نیافته اید ،اجرا نکنید. 2 – قطعه ای را که با اشتیاق بیشتری می نوازید در ابتدای کنسرت اجرا کنید. 3 – تمرکز خود را حفظ کنید وپس از ورود به صحنه به جنبه های مثبت کار خود بیاندیشید. 4 – بدن خود را […]