نوشته‌ها

هارپ

چنگ یکی از قدیمی ترین سازها و از خانواده  سارهای زهی مضرابی , متعلق به حدود 1200 سال ق.م می باشد. چنگ دو عمله جدید یا چنگ ارکستری با 7 پدال در سال 1810 ساخته شد . این یکی از نمونه های اولیه است. ولی از آن زمان   تغییرات اندکی در آن داده شده است. […]