نوشته‌ها

پاسیون ، پوئم سنفونیک ، پرلود

پاسیون فرم کاملا” مشخصی نیست، این فرم گاهی به شکل موته، گاهی به شکل اوراتوریو ظاهر می گردد، در هریک از این حالتها دارای روحیه نیمه دراماتیکی است که در آن لیریسم و سبک کلیسایی تعادل می یابد.این فرم بازگوکننده دردهای مسیح بر اساس انجیلهای چهارگانه است و در هفته مقدس، اجرا می شود. از […]