نوشته‌ها

پيانو – نحوه انتخاب ، قسمت سوم

نوازندگي با پيانوي ديجيتال لذت خاصي دارد.  پيانوهاي ديجيتال امروزي چه از لحاظ صدا و چه از لحاظ کيفيت لمس و پاسخ کلاويه ها به اندازه هاي يک پيانو آکوستيک بسيار نزديک شده اند. بگونه اي که امروزه در بسياري از استوديوهاي ضبط به دليل سهولت صدا گيري از پيانو ديجيتال، معمولا از آنها براي […]