نوشته‌ها

پیانو و کوک آن ، قسمت دوم

هر پیانو حداقل به دوبار کوک در سال نیاز دارد پیانو چه مواقعی نیاز به کوک کردن دارد؟Steinway & Sons می گوید : “مهم نیست که پیانو شما از چه مارکی باشد، چه کسی آنرا قبلا کوک کرده باشد و در چه شرایط آب و هوایی باشد. طبیعت پیانو در این هست که به تدریج […]