نوشته‌ها

چگونه یک تمرین مفید داشته باشیم

تمرین نه تنها باعث بهتر شدن وضعیت انگشتها بر روی ساز وشناخت بیشتر نسبت به اثری که قصد اجرای آن را دارید ، می شود بلکه تکرار آن نیز ، در شما ایجاد نوعی عادت به نواختن می کند.مهمترین هدف تمرین ، حرکت درست واصولی انگشتها بر روی ساز وسرعت دادن به آنهاست.برای دستیابی به […]