نوشته‌ها

کاربرد موسیقی در فیزیوتراپی

ارتباط بين سلامت انسان و موسيقي قرن ها مورد بحث بوده است. خاصيت هاي درماني موسيقي نه تنها فرايند هاي فيزيولوژيکي، بلکه سيستم سايکو نورو-ايمونولوژيک را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. درد اخطاريست که ميگويد بدن ما از بعضي صدمات رنج ميبرد. پذيرفته شده ترين تعريف متعلق است به Melzack & Wall  که درد […]