نوشته‌ها

کلارینت

سازی است از خانواده آلات موسیقی بادی چوبی که ایرانیها به آن « قره نی» می گویند. املای این واژه به زبان فرانسوی clarinette است. فرهنگ موسيقي ريمان(ذیل ماده کلارینت) نوشته است : «در ایتالیا به آن کلارینتو clarinetto مي گویند. به آلمانی با املای klarinette (كلارينته) و به انگليسي با املای clarinet (كلارينت) نوشته […]